༢༠༠༤།༠༡།༡༠ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༢༠༠༤།༠༡།༡༠ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  •  Bowersའགྲེམ་སྟོད་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་གནོད་ཤུགས་སྤྲད་བ་དོགས་པ་བྱེད་བཞིན་འདུག
  • སྦན་ཌ་ར་ཁུལ་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་རྒྱུར་ཆེད་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག
  • ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལར་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་༨པ་དང་༩པ་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་ལ་ཞིག་གསོ་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཡོད།
  • བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་རེད།
  • Clintonམཆོག་གིས་ཕྱག་དེབ་རྒྱ་ཡིག་ནང་དོན་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུར་ཆ་རྐྱེན་ཁག་གཅིག་བཏོན་འདུག
  • སྔོ་རྩ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་རྐྱེན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་བསྐྱེད་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད།
  • སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསྩལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གསུང་ཆོས་བཅས།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག,Clintonམཆོག,

Date

10-01-04