༢༠༠༤།༠༤།༡༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༢༠༠༤།༠༤།༡༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཞིག་ཆེད་ཕེབས་གནང་འདུག
  • མ་ཤི་བར་གྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མང་དུ་འགྲོ་གི་འདུག
  • སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཁ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་དང་ལྷན་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་འཆར་མེད་གསུངས་འདུག
  • ཨ་རིའི་བྱ་ཤ་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་བོད་ནང་སྒོ་མོ་ཕྱེ་རྒྱུ་བོད་དོན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་འདུག
  • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཡུལ་མི་ཚོསCochin་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག
  • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ངོ་སྤྲོད།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,

Date

19-04-04