༢༠༠༤།༠༩།༢༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༢༠༠༤།༠༩།༢༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས་དད་ལྡན་སྟོང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་གུས་ཆེན་པོ་ཞུས་འདུག
  • མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རང་ལྗོངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་ཚོགས་བཞིན་པ་རེད་འདུག
  • རྒྱ་ནག་དབུས་དམག་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཅང་ཙི་མན་གྱི་གོ་གནས་སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཆིན་ཐའོ་ལ་སྤྲད་བཞག
  • ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཅིག་གནང་གི་འདུག
  • རྒྱ་གར་གྲོང་འཁྱེར་Mumbaiཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཞིག་ཚོགས་རྒྱུ་རེད་འདུག
  • བཙན་རྒོལ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཀྱི་དེབ་ཀློག་འདོན།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,

Date

20-09-04