༡༩༩༨།༠༡།༠༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༡༩༩༨།༠༡།༠༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • བོད་ནང་གངས་སྐྱོན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པར་ནག་ཆུའི་ཁོངས་ཁམས་སོང་རྫོང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣར་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་དང་།
  • འཛམ་གླིང་ཧིན་རྡུའི་ཚོགས་ཆེན་ནང་བོད་མིས་ཚོགས་བཞུགས་གནང་བ།
  • ཁོང་གིས་གཟིགས་ཚུལ་ཞེས་པའི་ལས་རིམ་དང་།
  • རྩོམ་པ་པོ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་མི་ཤིགས་པས་མཛད་པའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དོན་དངོས་ཅུང་ཟད་གླེང་བ་ཞེས་པ་སྔོན་མའི་འཕྲོས་བཅས།

Identifier

88.A

Contributor

སོག་ཞབས་དྲུང་།,རྩོམ་པ་པོ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་མི་ཤིགས་པ

Date

05-01-98