༢༠༠༥།༠༢།༠༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Title

༢༠༠༥།༠༢།༠༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Description

  • བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ལོ་གསར་གྱི་དགྱེས་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང
  • བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚམས་འདྲི་གནང་བ་ཞིག་དང་
  • བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ལས་རིམ།
  • ལོ་གསར་དང་བསྟུན་ནས་གླུ་གཞས་ལས་འདི་ནང་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་བཏང་གནང་བའི་མཚོ་སྔོན་པོ་ཞེས་པ་ཞིག

Contributor

༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་དོར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག,བཀའ་བློན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག,སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།,སྐུ་ཞབས་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་གྲགས་ལགས།,བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པ།,

Date

09-02-05