༡༩༩༨།༡༢།༡༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༡༩༩༨།༡༢།༡༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གནས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད།
  • རྒྱ་ནག་ནང་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དེར་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ནང་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད།
  • བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་སྡེ་དགེ་ཁུལ་མི་མང་ལ་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་མི་འདུག
  • རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཚོས་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་འདུག
  • བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་པ་གྲགས་ཅན་ཁག་ཅིག་གིས་ལྟ་ཚུལ་བཅས།

Identifier

260 'B'

Contributor

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,

Date

14-12-98