༢༠༡༡།༡༡།༢༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༢༠༡༡།༡༡།༢༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  • བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་བཟང་སྤྱོད་ལ་གུས་བརྩི་མ་ཞུས་པར་རྒྱ་ནག་དེ་ནམ་ཡང་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གསུངས་འདུག
  • ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་སུ་བེུད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཕུལ་འདུག
  • རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་དམ་དྲག་དང་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཏུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྒྱལ་སྤྱིིའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་དབུ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག
  • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་རིན་མེད་རྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་གནང་བཞིན་འདུག
  • བེུད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགན་འཁུར་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག
  • དམིགས་བསལ་ལས་རིམ།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་ཁུལ་དུ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་འབྲེལ་གནང་བ་བཅས།

Identifier

1167 'B'

Contributor

༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག,བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག,རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས།,ཆུང་བདག་ཀོ་རི་ཡན་ལགས།,འགན་འཛིན་དགེ་ལེགས་འབྱུང་གནས་མཆོག,

Date

26-11-11