༢༠༡༣།༡༡།༠༧ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།

Title

༢༠༡༣།༡༡།༠༧ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།

Description

  • ནག་ཆུ་འབྲི་རུ་ནས་ཉེ་ཆར་སླར་ཡང་བོད་མི་བཅུ་བདུན་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག
  • དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ལྡི་ལིའི་ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་འདུག
  • སུད་སི་བོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ནས་ལྷག་དཀར་དང་བསྟུན་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་འབོད་ཐེངས༢༢པ་དེ་སྤེལ་འདུག
  • དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་བཟས་བཅས་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་བོད་མི་ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་སོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འདུག
  • རྒྱ་རིག་ཤེས་ལྡན་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་བོད་དོན་སེལ་ཐབས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་གླེང་སློང་གནང་འདུག
  • རྡ་རམ་ས་ལར་ལྷག་དཀར་རོལ་དབྱངས་དགོངས་ཚོགས་ཞིག་ཚོགས་གནང་འདུག
  • དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། སྨན་པ་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ནང་ནས་མིག་གྲིབ་ཕྱེ་བའི་སྐོར་ལ།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག,ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར།,སྨན་པ་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ།,ཟླ་སྒྲོན།,

Date

07-11-13