༢༠༡༣།༡༢།༢༣ རེ་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༢༠༡༣།༡༢།༢༣ རེ་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་དད་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་སྤྱོད་འཇུག་གི་བཀའ་ཆོས་མཇུག་སྒྲིལ་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུག་པའི་བཀའ་དབང་བཀྲིན་སྩལ་གནང་འདུག
  • གནས་རི་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཞི་རྒོལ་གནང་མཁན་བོད་མི་གསུམ་ལ་ལོ་བཅུ་གསུམ་བར་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་འདུག
  • སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྩལ་ལ་ཉེ་བའི་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ངོ་སྤྲོད་སྐོར།
  • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལས་སྣེ་ཚོར་དངུལ་རྩིས་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་འདུག
  • དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ས་རཱ་རྒན་སྟོབས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཐོག ༤༡ པ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་སྔ་མའི་འཕྲོས།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,འཕྲིན་ལས་ཚེ་སྐལ།,ཆོས་སྐྱབས།,ཚེ་ལྷ།,ཚེ་རིང་རྒྱལ།,འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ།,རྒན་སྟོབས་ལགས།,དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་དབང་འདུས།,

Date

23-12-13