༢༠༡༥།༠༢།༡༣ རེས་གཟའ་པ་སངས

Title

༢༠༡༥།༠༢།༡༣ རེས་གཟའ་པ་སངས

Description

  • སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཌེ་ནིཤ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་ཡོད་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག 
  • ལོ་གསར་སྔ་སྣུར་དུ་མདོ་སྨད་ནང་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་བཏང་འདུག
  • བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་རང་བཙན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
  • ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་འཛམ་གླིང་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་དེ་སྡུག་ཤོས་གྲས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་འདུག 
  • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ནང། རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ཀྱིས་མདོ་སྨད་མང་ར་ཁུལ་དུ་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྲོལ་སྐོར་མདོར་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,བསོད་ནམས།,རྒྱ་རིགས་ཐར།,བསྟན་འཛིན་ཚེ་ལྷ།,

Date

13-02-15