༢༠༡༥།༠༤།༢༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Title

༢༠༡༥།༠༤།༢༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Description

  • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་གནང་འདུག
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་འབྲོག་པའི་རྩ་ས་བཙན་འཕྲོག་གིས་གཞུང་ལམ་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞིར་བོད་མིས་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག 
  • བཞུགས་སྒར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
  • འཛམ་གླིང་ནང་གི་གསར་འགོད་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་སྡུག་ཤོས་བཅུའི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་མིང་སྟོན་བྱས་འདུག 
  • བོད་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་སྦྲགས་གོ་ལའི་ཉིན་མོ་སྲུང་རྩི་ཞུས་གནང་སོང། 
  • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་གྱ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་འདུག
  • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྔ་ལོ་ཨ་རིའི་ནང་གི་བོད་རིགས་ཚོར་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,མ་ཐུའི་མ་ཁལ་མཆོག,སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ།,ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།,ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།,བསྟན་འཛིན་ཚེ་ལྷ།,འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།,

Date

22-04-15