༢༠༡༥།༡༡།༡༤ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༢༠༡༥།༡༡།༡༤ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  • སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་མཛད་འཆར་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་པ།
  • ཅན་ཌི་གྷར་ས་གནས་གཞོན་ནུས་ཁྲག་སྦྱིན་ལས་འགུལ་བརྒྱུད་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག 
  • བཞུགས་སྒར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།
  • རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་པར་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་གཏོང་བཞིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་འདུག
  • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་ཀོང་པོའི་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
  • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གི་བཀའ་ཆོས།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,ཀོ་ལིང་ཀོ་ས་ཝན།,ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།,ཉི་ཁྲི་དབང་རྒྱལ།,

Date

14-11-15