༢༠༡༥།༡༡།༢༤ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

Title

༢༠༡༥།༡༡།༢༤ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

Description

  • ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་དེ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛིན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག 
  • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེ་འཇགས་གླེང་སྟེགས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་འདུག 
  • རྒྱ་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུ་དུས་ལ་བསླེབས་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག 
  • སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་མན་ཙམ་རིང་ལ་ཆོས་འབྲེལ་བསྐྱངས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ནང་དུ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ལ་དམ་དྲག་དང་། 
  • གླུ་གཞས་ལེ་ཚན། གཞས་པ་ཟླ་བ་མཚོ་སྣ་ལགས་ཀྱི་བླངས་པའི་གཞས་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ།,བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན།,ཀརྨ་དགྲ་འདུལ།,གཞས་པ་ཟླ་བ་མཚོ་སྣ།,

Date

24-11-15