༢༠༡༧།༠༡།༡༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།

Title

༢༠༡༧།༠༡།༡༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།

Description

  • སུད་སི་ནང་བསྐྱར་དུ་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་ཁག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་།
  • བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་གློད་གྲོལ་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ།
  • སྲིད་སྐྱོང་གིས་ནང་ཆོས་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་འཇམ་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག
  • བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར་ཚོགས་འཆར།
  • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ།  སྨན་པ་རིག་འཛིན་བཟང་མོས་ཕོ་བའི་ནད་རྟགས་དང་སྔོན་འགོག་སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

Contributor

སྲིད་འཛིན་ཞིན་ཅིང་ཕིང་།,བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག,མིག་དམར་སྒྲོལ་མ།,བསྟན་འཛིན་སྙིང་པོ།,སྲིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ།,བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ།,སྨན་པ་རིག་འཛིན་བཟང་མོ།,

Date

19-01-17