༢༠༡༧།༠༤།༢༦ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Title

༢༠༡༧།༠༤།༢༦ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Description

  • ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ནས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་BJPཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྒན་གྲས་སྐུ་ཞབས་LKAdvaniམཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
  • ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་པ།
  • Brazilནང་དུ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་ལས་རིམ་ཞིག་ཚོགས་འདུག
  • བོད་མཐོ་སྒང་དེ་བཞིན་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་མ་གྱུར་གོང་དེ་སྔའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཁྲིམས་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།
  • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ཀྱི་ཚན་པ།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག,བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།,LKAdvaniམཆོག,དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ།,བྱང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན།,ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས།,འཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།,

Date

26-04-17