༢༠༡༧།༠༥།༠༢ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

Title

༢༠༡༧།༠༥།༠༢ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

Description

  • ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་འཇམ་དཔལ་ལགས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་འདུག 
  • རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་ཚོར་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པས་ཁུལ་རིམ་པར་སྡིགས་སྐུལ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག 
  • ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་བཞིའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བཞིན་པ། 
  • རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་བོད་མི་སྒྱུ་རྩལ་བ་ལ་རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུ། 
  • གླུ་གཞས་ལེ་ཚན། གཞས་པ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བླངས་པའི་དེང་རབས་ཀྱི་གཞོན་ནུ།

Contributor

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་འཇམ་དཔལ།,ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།,བསྟན་འཛིན་ལུང་ཏོག,ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས།,གཞས་པ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་།,

Date

02-05-17