༢༠༡༧།༠༥།༢༧ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༢༠༡༧།༠༥།༢༧ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྡ་སའི་མང་ཚོགས་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བཀའ་དབང་བསྩལ་སོང་། 
  • འདས་པའི་བདུན་གཅིག་ནང་གི་གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,

Date

27-05-17