༢༠༡༧།༡༡།༠༤ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༢༠༡༧།༡༡།༠༤ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་ལོ་རྗེས་མའི་ནང་ཨོ་སི་ཊོ་ལེ་ཡར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་གཏན་འཁེལ་འདུག 
  • བོད་དེ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་། 
  • ༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་རྒྱུ་རེད་འདུག 
  • ཀླད་རྩའི་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་འདུག 
  • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོན་ཆབ་ཀྱི་ཕན་ཡོན་སྐོར།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ།,དགེ་བཤེས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།,

Date

04-11-17