༢༠༡༩།༠༡།༠༨ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

Title

༢༠༡༩།༠༡།༠༨ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

Description

  • ལྷ་སར་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ།
  • འདི་ལོའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་ནང་ཆོས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་བོད་མིའི་བསམ་བློ་འགུག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ།
  • སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་སུམ་ཅུ་དབུ་འཛུགས།
  • ཨ་རིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་བློ་འཚབ་སྐྱེ་བཞིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • གླུ་གཞས་ལས་རིམ། བོད་ཀྱི་གླུ་བ་རྩེ་བ་གདུགས་བྷེ་ལགས་དང་རྩེ་བ་ཀུན་དགའ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བླངས་པའི་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ།

Contributor

མཁན་པོ་ཆོས་དབང་ལགས།,བོད་ཀྱི་གླུ་བ་རྩེ་བ་གདུགས་བྷེ་ལགས།,གཞས་པ་ཀུན་དགའ་ལགས་,

Date

08-01-19