༢༠༡༧།༡༢།༡༥ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Title

༢༠༡༧།༡༢།༡༥ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་ཆོས་རྭ་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་འདུག 
  • རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག 
  • རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་ནག་མཉམ་འབྲེལ་བ་གནང་སྐབས་བོད་དེ་གླེང་གཞི་གཙོ་བོར་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བའི་ Dalai Lama ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག 
  • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་བའི་ལས་རིམ་ནང་སུད་ཊན་ས་གནས་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་སུ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་བཅས།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ།,འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྒྲོན།,

Date

15-12-17