༢༠༡༩།༠༣།༢༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Title

༢༠༡༩།༠༣།༢༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད།
  • དགེ་རྒན་ཞིག་གིས་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་གནང་བ་དེ་བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་ཡོད།
  • དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་སུ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཇི་ནི་ཝའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།
  • དཔལ་ནཱ་ལེནྡཱའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེར་འགྲེལ་བརྗོད་ཡག་ཤོས་ཐུབ་མཁན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡིན།
  • གློ་ཚེ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་གྲོང་དུ་ས་ཉིལ་བྱུང་བ།

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག,སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག,དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས།,ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག,བལ་ཡུལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།,

Date

27-03-19