༢༠༡༨།༠༥།༢༧ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༡༨།༠༥།༢༧ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • རྩོམ་པ་པོ་དང་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ་ལགས་དང་ལྷན་ཉེ་ལམ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཟིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་སྐོར་གླེང་མོལ།

Contributor

རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ།,

Date

27-05-18