༢༠༢༡།༠༥།༢༨ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Title

༢༠༢༡།༠༥།༢༨ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐབས་བཅོ་ལྔའི་བཀའ་ཤག་ལ་ཐོན་མཇལ་སྩལ་འདུག
  • གནངས་ཉིན་སྐབས་ ༡༧ པའི་བདམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག
  • རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་༧སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཐད་ནས་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་དགོས་བའི་ཞུ་སྐུལ།
  • ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དབར་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་པོ།
  • ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་འདུག
  • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། མཛེས་བཟོ་བ་ཆོས་གྲགས་དང་རིགས་བཟང་ལགས་གཉིས་ཀྱི་མཛེས་བཟོ་དང་སྐྲ་བཟོ་ཁང་གི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད།

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག,མཛེས་བཟོ་བ་ཆོས་གྲགས།,མཛེས་བཟོ་བ་རིགས་བཟང་།,

Date

28-05-21