༢༠༢༡།༠༦།༢༨ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༢༠༢༡།༠༦།༢༨ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་གདོང་ལེན་དགོས་བའི་ཞུ་སྐུལ།
  • བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་གལ་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་བ།
  • རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་བཀའ་ཁྲོལ་མི་དགོས་པར་ཤིན་ཅང་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་སྲིད་པ།
  • ཤ་འབྲོང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེར་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུལ་ཉིན་མོར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཨོ་རྩལ་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

Contributor

འཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།,ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།,ཤ་འབྲོང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།,སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན།,

Date

28-06-21