༢༠༢༠།༡༡།༠༦ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Title

༢༠༢༠།༡༡།༠༦ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Description

  • ཆོས་བྱེད་པར་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་སྡོད་མི་དགོས་པར་སྤྱོད་འཇུག་ལ་སློབ་གཉེར་བྱོས།
  • ཛ་དྲག་མ་ཆགས་བར་དུ་མ་བཞུགས་པར་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་སྨན་པར་འབྲེལ་བ་གནང་དགོས།
  • རྒྱ་དཀར་ནག་གིས་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་ཀྱི་རྙོག་གླེང་ལ་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་པ།
  • ལྷ་བབ་དུས་ཆེན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་བཅར་འདྲི།
  • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། བོད་ཀྱི་བདེ་རྩ་ཚོགས་པ།

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག,སྨན་པ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས།,དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས།,བོད་ཀྱི་བདེ་རྩ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་རིག་འཛིན་དོན་གྲུབ་ལགས།,

Date

06-11-20