༢༠༢༡།༠༨།༠༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༢༠༢༡།༠༨།༠༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་གྱི་དགོན་པ་ཞིག་སྒོ་བརྒྱབས་ཏེ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་སྐྱ་བབས་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ།
  • འདི་ལོའི་འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཁྲོད་བརྒྱ་ཆ་གོ་ལྔ་ལྷག་བཞེས་མཁན་སློབ་མ་ཉེར་དྲུག
  • བང་རི་མཚམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཀློད་བགྲོལ་བཏང་བའི་དངོས་དོན་ར་འཕྲོད་ཀྱི་དཔང་རྟགས་དགོས་པ།
  • བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་འཁྲབ་སྟོན་ལས་འགུལ།
  • བོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་ནས་ནང་མི་གཅིག་བཅིངས་གྲོལ་དམག་མིར་ཞུགས་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་འདུག
  • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དྲྭ་ཐོག་མཇལ་མོལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་BBCགསར་ཁང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་དེར་ཆ་འཛིན་ས་མེད་པར་བརྗོད་འདུག

Contributor

བང་རི་མཚམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག,རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས།,སྲིད་སྐྱོང་མཆོག,མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་དྲུང་གཞོན་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ལགས།,ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་བསོད་ནམས་སྲིད་ཆོས་ལགས།,ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས།,ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་སྐྱིད་ལགས།,

Date

02-08-21