༢༠༢༡།༡༠།༢༨ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།

Title

༢༠༢༡།༡༠།༢༨ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།

Description

  • རྫ་དབོན་པོའི་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་པོ་གློད་བཀྲོལ་བཏང་འདུག
  • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ Ipac ཚོགས་འདུར་ལྷན་ཞུགས་གནང་འཆར།
  • ཨ་རིས་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིར་ཞུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གིས་དགག་ལན།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་བར་ངོ་རྒོལ།
  • ཞི་ཅིན་ཕིང་འདི་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཞུགས་མིན་གྱི་སྐྱོན་བརྗོད།

Contributor

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག,དགེ་འདུན་པ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས།,སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས།,སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ་ལགས།,

Date

24-10-21