༢༠༢༢།༠༧།༢༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བ

Title

༢༠༢༢།༠༧།༢༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བ

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཤེས་རབ་སྐྱེད་ཚལ་གླིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
  • བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་སྲིད་སྐྱོང་སློབ་ཡོན་དང་སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་བཞེས་མཁན་སློབ་མ་རེ་རེ་བྱུང་འདུག
  • ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་ཟས་རིགས་སྣ་འཛོམས་མཆོད་སའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་བཟོ་རྒྱུའི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ།
  • སྦེང་ལོར་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་གསུམ་རིང་གནང་འདུག

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག་,ཤེས་རབ་སྐྱེད་ཚལ་གླིང་དཔེ་མཛོད་,སྲིད་སྐྱོང་སློབ་ཡོན་,སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་བསྟོད་,ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་,འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

Date

25-07-22