རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣།༠༥།༡༢

Title

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣།༠༥།༡༢

Description

  • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་མོལ་གནང་བ།
  • རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོས་སླར་ཡང་ཞི་རྒོལ་གནང་རྐྱེན་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག
  • རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གླུ་བ་གླུ་མ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་པ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་ལས་བྱེད་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ལ་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཉེས་ཆད་བཀལ་བ།
  • སེར་བྱེས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཆོས་རིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ།
  • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་མའི་ལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངོ་སྤྲོད།