Browse Items (1 total)

  • Tags: གཞས་པ་གྲགས་ཅན་བློ་བསྟན་ལགས་

16th may tib.mp3
 དབྱིན་ཡུལ་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་མི་སྣ་སུ་འདྲ་ཞིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག  ༸གོང་ས་མཆོག་Slovenia,Maribor…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2