Browse Items (2 total)

  • Tags: སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་།

VOTWEDTIB.mp3
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་ལྷག་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ནིའུ་ཛི་ལེནཊ་གྲོས་མི་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཚོགས་གཉིས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཐེངས་རེ་བདུན་པ་སྤེལ་འདུག  Pestalozzi…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2