Browse Items (1 total)

  • Tags: Leon Dai

16th july tib.mp3
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱ་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་དེ་གྲོས་མོལ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག མཁན་པོ་དཀར་ཚེ་ལགས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་དྲག་འོག་བཞག་འདུག ཐེ་ཝན་གྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ Leon Dai…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2