༢༠༡༦།༠༡།༡༢ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

Title

༢༠༡༦།༠༡།༡༢ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

Description

  • རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་གཉིས་ཀ་བྲིས་དགོས་པའི་བརྡ་ཁྱབ།
  • ས་དཱ་ན་བོད་མི་སུད་ཚོང་པས་ས་གནས་དཔོན་རིགས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས།
  • བསྟན་འཛིན་ཡིད་དགའ་ལགས་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག
  • ངའི་སྤྱི་འཐུས་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ནང་མདོ་སྨད་འོས་མི་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།
  • གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེ་ཚན། གཞས་པ་རྡ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བླངས་པའི་ཀོང་གཞས།

Contributor

རེབ་གོང་ནས་བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།,སྤྱི་འཐུས་འབའ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག,བསྟན་འཛིན་ཡིད་དགའ་ལགས་,དོ་སྨད་འོས་མི་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་,གཞས་པ་རྡ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་,

Date

12-01-16