༢༠༡༦།༡༡།༠༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Title

༢༠༡༦།༡༡།༠༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Description

  • པདྨ་བཀོད་དང་ཕན་པོ་མང་ཚོགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་སོང་།
  • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དབྱིན་ཡུལ་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་འགན་འཁུར་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
  • ཐེ་ཝན་ནང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི་རྣམས་ཁུལ་དེར་གཏན་སྡོད་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱུང་འདུག
  • ཅེཀ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཐད་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་འདུག

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག,སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག,དྲུང་ཆེ་ཀུན་དགའ་ལགས།,ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག,

Date

02-11-16